#arlanda #berlincalling 
#ccp #anndemeulemeester sneakers #carolchristianpoell chainseam jeans

#arlanda #berlincalling
#ccp #anndemeulemeester sneakers #carolchristianpoell chainseam jeans

“Utan glädjeämnen, mål, aktiviteter eller ambitioner, med det liv som ligger framför mig redan avslutat och djupt medveten om den sorg jag förorsakar mina föräldrar, kan jag bara konstatera att jag inte är speciellt lycklig”
- Marcel Proust

“Utan glädjeämnen, mål, aktiviteter eller ambitioner, med det liv som ligger framför mig redan avslutat och djupt medveten om den sorg jag förorsakar mina föräldrar, kan jag bara konstatera att jag inte är speciellt lycklig”
- Marcel Proust

der angst

der angst

Song of the Highest Tower

Idle youth Enslaved to everything, By being too sensitive I have wasted my life. Ah! Let the time come When hearts are enamoured.

I said to myself: let be, And let no one see you: Do without the promise  Of higher joys. Let nothing delay you, Majestic retirement.

I have endured so long That I have forgotten everything; Fear and suffering  Have flown to the skies. And morbid thirst Darkens my veins.

Thus the meadow Given over to oblivion, Grown up, and flowering With frankincense and tares To the wild buzzing  Of a hundred filthy flies.

Oh! the thousand bereavements Of the poor soul Which possesses only the image Of Our Lady! Can one pray To the Virgin Mary?

Idle youth Enslaved by everything,  By being too sensitive I have wasted my life. Ah! Let the time come When hearts are enamoured!

Arthur Rimbaud - May 1872.

Song of the Highest Tower

Idle youth
Enslaved to everything,
By being too sensitive
I have wasted my life.
Ah! Let the time come
When hearts are enamoured.

I said to myself: let be,
And let no one see you:
Do without the promise
Of higher joys.
Let nothing delay you,
Majestic retirement.

I have endured so long
That I have forgotten everything;
Fear and suffering
Have flown to the skies.
And morbid thirst
Darkens my veins.

Thus the meadow
Given over to oblivion,
Grown up, and flowering
With frankincense and tares
To the wild buzzing
Of a hundred filthy flies.

Oh! the thousand bereavements
Of the poor soul
Which possesses only the image
Of Our Lady!
Can one pray
To the Virgin Mary?

Idle youth
Enslaved by everything,
By being too sensitive
I have wasted my life.
Ah! Let the time come
When hearts are enamoured!

Arthur Rimbaud - May 1872.

#beckett (Taken with Instagram)

#beckett (Taken with Instagram)

dras ej med någonstans
svävar aldrig ovanför
dyker ingalunda ner
/ty, avsaknaden församt i samma ögonblick inget
höglöshet, planlöshet
/
var är patos?hon är i ett annat landjag, jag är fast i ingenmansland

dras ej med någonstans

svävar aldrig ovanför

dyker ingalunda ner

/
ty, avsaknaden för
samt i samma ögonblick inget

höglöshet, planlöshet

/

var är patos?
hon är i ett annat land
jag, jag är fast i ingenmansland

"och jag är åter - nej, inte ensam, det är inte mitt gebit, men, hur ska jag säga, jag vet inte, återlämnad åt mig själv, nej, jag har aldrig lämnat mig, fri, ja, just det, jag vet inte vad det betyder men det är det ord jag har hört att man använder, fri att göra vad, att göra ingenting, att veta, men vad, att känna till samvetets lagar kanske, mitt samvetes lagar, att vattnet stiger allteftersom man sjunker ner i det till exempel, och att det vore bättre eller åtminstone lika bra att utplåna texterna som att svärta ner marginalerna, att proppa dem så fulla att allt blir vitt och slätt och bluffen visar sitt rätta ansikte, en ända utan öppning, ett nonsens."
ur molloy, s. 15

"och jag är åter - nej, inte ensam, det är inte mitt gebit, men, hur ska jag säga, jag vet inte, återlämnad åt mig själv, nej, jag har aldrig lämnat mig, fri, ja, just det, jag vet inte vad det betyder men det är det ord jag har hört att man använder, fri att göra vad, att göra ingenting, att veta, men vad, att känna till samvetets lagar kanske, mitt samvetes lagar, att vattnet stiger allteftersom man sjunker ner i det till exempel, och att det vore bättre eller åtminstone lika bra att utplåna texterna som att svärta ner marginalerna, att proppa dem så fulla att allt blir vitt och slätt och bluffen visar sitt rätta ansikte, en ända utan öppning, ett nonsens."

ur molloy, s. 15

found in ol’ house (Taken with Instagram)

found in ol’ house (Taken with Instagram)

FiendenEn mörk och våldsam storm var mina unga årsom solar här och där bröt genom med sitt flöde.Av åskregn har min trädgård skövlats och lagts ödeså att knappt någonting av frukten återstår.Mot tankens gråa höst ser jag nu åren stupa.En kratta och spade är vad jag behöveratt samla hop all skingrad jord som svämmats överoch vari strömmarna grävt hålor, gravlikt djupa.De nya blommorna jag drömmer om, skall deväl finna någonstans i min förödda markden dolda näringen som ger dem kraft och mod?Av Tiden äts mitt liv; en Fiende, o ve!förtär i hemlighet vårt hjärta och blir starkoch växer varje stund av vårt förspillda blod!- Ch. Baudelaire

Fienden

En mörk och våldsam storm var mina unga år
som solar här och där bröt genom med sitt flöde.
Av åskregn har min trädgård skövlats och lagts öde
så att knappt någonting av frukten återstår.

Mot tankens gråa höst ser jag nu åren stupa.
En kratta och spade är vad jag behöver
att samla hop all skingrad jord som svämmats över
och vari strömmarna grävt hålor, gravlikt djupa.

De nya blommorna jag drömmer om, skall de
väl finna någonstans i min förödda mark
den dolda näringen som ger dem kraft och mod?

Av Tiden äts mitt liv; en Fiende, o ve!
förtär i hemlighet vårt hjärta och blir stark
och växer varje stund av vårt förspillda blod!

- Ch. Baudelaire

copenhagen fog (Taken with Instagram)

copenhagen fog (Taken with Instagram)